Zo know about česko

Zo ví, jak se píše Česko. Alespoň něco.