Zo know about česko

Zo ví, jak se píše Česko. Alespoň něco.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich