microsofttodo2

Aplikace Microsoft To-Do

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde