nabídkaNastavení_CShell

Cshell, Nabídka Nastavení, zdroj: WindowsCentral

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde