Centrumakcí_Cshell

Cshell, Centrum Akcí, zdroj: WindowsCentral

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain