creatorsupdate_cover

Creator's update

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde