rsz_compute-card-side-angled

Výpočetní karta (Intel Compute Card)

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich