hpprox2210

HP Pro X2 210

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde