browser-share-sept-2016

Využití browserů

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde