windows95-big_

Operační systém Windows 95

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde