zsrod3pa3nkvvjv1wxxb

Verze Ubuntu či Windows 10

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich