8-zip-fluent

8Zip získal Fluent

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde